Sök bland våra föreskrifter

Här kan du testa att söka på våra föreskrifter.
OBSERVERA! Denna tjänst är under utveckling och det kan därför finnas brister i sökresultatet.

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter. De är försedda med ett årtal och ett nummer, till exempel AFS 2006:4.

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Föreskrifter listade i bokstavsordning

Föreskrifter listade i nummerordning

301 träffar

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2023:15), föreskrifter

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd. Avdelning I: Allmänna bestämmelser 1 kap. Allmänna bestämmelser Varför

Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön (AFS 2023:14), föreskrifter

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd. Varför föreskrifterna finns 1 §  Dessa föreskrifter finns för att

Risker vid vissa typer av arbeten (AFS 2023:13), föreskrifter

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166), 7–9, 11, 12, 14 och 17 §§ förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade

Utformning av arbetsplatser (AFS 2023:12), föreskrifter

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd. 1 kap. Allmänna bestämmelser Varför föreskrifterna finns 1 §  Syftet

Arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning – säker användning (AFS 2023:11), föreskrifter

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) samt 3 § andra stycket och 6 § andra stycket förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll

Risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10), föreskrifter

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd. Avdelning I: Allmänna bestämmelser 1 kap. Allmänna bestämmelser Varför

Produkter – Stegar, ställningar, och viss annan utrustning för arbete på höjd, samt vissa trycksatta anordningar (AFS 2023:9), föreskrifter

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och 3 § andra stycket förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll och beslutar följande

Produkter – förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara handhållna röjsågar (AFS 2023:8), föreskrifter

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd. Syfte och tillämpningsområde 1 §  Dessa föreskrifter syftar till att

Produkter – utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer (AFS 2023:7), föreskrifter

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och 6 § andra stycket förordning (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll. 1 kap. Inledande

Produkter – enkla tryckkärl (AFS 2023:6), föreskrifter

Arbetsmiljöverket föreskriver följande med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och 6 § andra stycket förordning (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll. Tillämpningsområde 1 §  

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.