Se samtliga presentationer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, presentation

Denna presentation består av två delar: 13 bilder samt handledning till bilderna i slutet av dokumentet. Presentationen lyfter fram de viktigaste punkterna i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.
Bild från vår presentation om SAM
Systematiskt arbetsmiljöarbete, presentation

Senast uppdaterad 2020-05-28