Se samtliga presentationer

Stress i arbetslivet, presentation

Denna presentationen fokuserar på de faktorer i arbetets uppläggning och innehåll som bidrar till stress. Den tar upp olika aspekter på stress utifrån arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Powerpoint Stress i arbetslivet
Stress i arbetslivet, presentation

Senast uppdaterad 2015-06-11