Se samtliga presentationer

Sanktionsavgifter inom bygg, presentation

Den här presentationen från 2014 förklarar vad sanktionsavgifter är, varför de finns och hur stora de kan bli.

Omslag till presentationen om sanktionsavgifter inom bygg.
Sanktionsavgifter inom bygg, presentation

Exempel på innehåll i presentationen:

 • Arbetsmiljöverkets nya regionala organisation
 • Varför sanktionsavgifter?
 • Fördelar med sanktionsavgifter
 • Hur påverkar detta?
 • Vad är skillnaden mellan ett straff och en sanktionsavgift?
 • Straff blir kvar för:
 • Vilka är kriterierna för sanktionsavgifter?
 • Hur stora blir sanktionsavgifterna?
 • Exempel på differentierad avgift
 • Exempel på fast avgift
 • Förbud mot dubbelbestraffning
 • Hur kommer systemet med sanktionsavgifter att fungera?
 • Vad gör AV för att förhindra fortsatt överträdelse….?

Senast uppdaterad 2020-05-28