Se samtliga presentationer

Arbete vid bildskärm, presentation

Den här presentationen visar de viktigaste arbetsmiljöaspekterna vid arbete med datorer.
Presentation - Bra arbetsmiljö vid datorn
Arbete vid bildskärm, presentation

En handledning till bilderna finns i slutet. Presentationen bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete vid bildskärm, AFS 1998:5.

Bildskärm (AFS 1998:5), föreskrifter

Senast uppdaterad 2015-06-11