Tyck till om vårt nyhetsbrev

Vi önskar din hjälp att göra vårt nyhetsbrev ännu bättre. Ta dig tid att helt anonymt besvara följande frågor, det tar ungefär 2 minuter. Tack på förhand.

Vad beskriver bäst din roll?
Hur insatt är du i arbetsmiljöfrågor?
Vad är ditt helhetsintryck av vårt nyhetsbrev?
Hur ofta vill du få nyhetsbrevet?
Vad anser du om längden på nyhetsbrevet?
Vad anser du om nyhetsbrevets design?
Händer det att du vidarebefordrar nyhetsbrevet?
Hur relevanta tycker du artiklarna i nyhetsbrevet är?
Hur troligt är det att du skulle tipsa någon annan om nyhetsbrevet?
Har du hjälp av informationen i nyhetsbrevet för att förbättra din arbetsmiljö?
Vad skulle du helst se mer av i nyhetsbrevet?
(Flera val är möjliga)

Tyvärr har vi upptäckt att enkäten inte går att besvara via vissa telefoner och surfplattor. Vill du tycka till så hänvisar vi till att du använder en dator. 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2023-07-13