Se samtliga föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förskola och fritidshem (AFS 2008:14), föreskrifter

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förskola och fritidshem.

Omslagsbild: AFS (upphävande)
Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förskola och fritidshem (AFS 2008:14), föreskrifter

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:19) med föreskrifter om förskola och fritidshem upphörde att gälla den 1 januari 2009. 

Senast uppdaterad 2015-08-13