Se samtliga föreskrifter

Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2), föreskrifter

Föreskrifterna gäller för konstruktion, tillverkning och uppförande av behållare, rörledningar och anläggningar. De tar upp klassning av behållare och rörledningar, säkerhetskrav och kontroll samt leveransdokumentation och märkning.
Omslagsbild: AFS
Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2016:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2015:8 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:30 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:13 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2010:12 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2005:2 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2016-09-01