Se samtliga föreskrifter

Skyltar och signaler (AFS 2008:13), föreskrifter (upphävda)

Föreskrifterna om skyltar och signaler innehåller krav på vilka skyltar och vilken typ av märkning och signaler som ska finnas på en arbetsplats.

Föreskrifterna upphörde att gälla 31 december 2020

Den 31 december 2020 upphörde föreskrifterna Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), Arbete i stark värme (AFS 1997:2), Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2) och Skyltar och signaler (AFS 2008:13) att gälla och de ersattes då av de nya och omarbetade föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Omslagsbild: AFS
Skyltar och signaler (AFS 2008:13), föreskrifter

Arbetsgivaren, den som råder över ett arbetsställe eller den som anlitar inhyrd arbetskraft ska se till att arbetstagarna får fullständig och upprepad information och instruktion om de skyltar, den märkning och de signaler som används på arbetsplatsen.

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2018:6 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:40 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2008:13 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2021-10-07