Se samtliga föreskrifter

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter

Föreskrifterna innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.

Föreskrifterna upphörde att gälla den 1 november 2019

Den 1 november upphörde nuvarande föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet att gälla och de ersattes då av nya och omarbetade föreskrifter (AFS 2019:3). Bestämmelser som avser blyhalten i blod kommer dock att fortsätta gälla fram till och med den 31 oktober 2021.

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3)

Omslagsbild: AFS
Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2015:3 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:23 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2005:6 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2019-06-28