Se samtliga föreskrifter

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter

Föreskrifterna innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.

Föreskrifterna upphörde att gälla den 1 november 2019

Den 1 november upphörde nuvarande föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet att gälla och de ersattes då av nya och omarbetade föreskrifter (AFS 2019:3). Bestämmelser som avser blyhalten i blod kommer dock att fortsätta gälla fram till och med den 31 oktober 2021.

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3)

Omslagsbild: AFS
Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2005:6), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2015:3 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:23 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2005:6 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2021-12-20