Se samtliga föreskrifter

Maskiner för papperstillverkning (AFS 1984:16), föreskrifter (Upphävda)

Föreskrifterna upphävdes vid utgången av januari 2019

Vid utgången av januari 2019 upphörde Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning att gälla. Föreskrifterna upphävdes utan följdändringar i andra föreskrifter. Aktuella krav täcks in av föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) och föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3).

Omslagsbild: AFS
Maskiner för papperstillverkning (AFS 1984:16), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2008:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1994:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1991:4 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1984:16 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2020-05-27