Se samtliga föreskrifter

Maskiner för papperstillverkning (AFS 1984:16), föreskrifter (Upphävda)

Föreskrifterna gäller maskiner för tillverkning av papper och kartong, samt maskiner för tillverkning av cellulosamassa. De innehåller bestämmelser för utformning av såväl maskiner som hjälpmedel och instruktioner.

Föreskrifterna upphävdes vid utgången av januari 2019

Vid utgången av januari 2019 upphörde Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter (AFS 1984:16) om maskiner för papperstillverkning att gälla. Föreskrifterna upphädes utan följdändringar i andra föreskrifter. Aktuella krav täcks in av föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) och föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3).

Omslagsbild: AFS
Maskiner för papperstillverkning (AFS 1984:16), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2008:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1994:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1991:4 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1984:16 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2019-02-05