Se samtliga föreskrifter

Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7), föreskrifter (upphävd)

Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) har ersatts av AFS 2018:1 med samma titel.

Nya Föreskriften om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Här hittar du den nya föreskriften om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) som började gälla 21 augusti 2018. 

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Mer information om de nya föreskrifterna i vår nyhetsartikel "Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden".

Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden, nyhetsartikel

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-09-20