Se samtliga föreskrifter

Hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18), föreskrifter (upphävda)

Föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18) upphörde att gälla den 1 juni 2016.
Omslagsbild: AFS
Hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18), föreskrifter

Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden börjar gälla 1 juni 2016

Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7) gäller från och med den 1 juni 2016. Du hittar mer information om de nya föreskrifterna i vår nyhetsartikel "Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden".

Hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7), föreskrifter

Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden, nyhetsartikel

Beroende på vilken typ av föroreningar som finns i din arbetsmiljö kan även flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter vara aktuella: Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:01) och Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19).

Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1), föreskrifter

Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19). Ändrad och omtryckt i AFS 2014:43, föreskrifter

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2016-08-09