Se samtliga föreskrifter

Gasflaskor (AFS 2001:4), föreskrifter

Föreskrifterna gäller förvaring, fyllning och användning av gasflaskor. Föreskrifterna gäller inte flaskor som huvudsakligen är avsedda för användning i luftfartyg eller i krigsmaterial. (Övriga undantag finns i § 1.)

Föreskrifter om gasflaskor slutar att gälla 1 december 2017

Den 1 december 2017 slutar föreskrifterna om gasflaskor (AFS 2001:4) att gälla. De ersätts då av den nya föreskriften Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3).

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)

Omslagsbild: AFS
Gasflaskor (AFS 2001:4), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:28 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2002:3 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2001:4 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2018-01-03