Se samtliga föreskrifter

Bultpistoler (AFS 1984:2), föreskrifter

Föreskrifterna gäller handhållna bultpistoler. Arbetsgivaren ska se till att de som ska arbeta med bultpistoler har tillräcklig färdighet samt känner till olycksrisker, lämpliga arbetsmetoder och skötsel av pistolen.
Omslagsbild: AFS
Bultpistoler (AFS 1984:2), föreskrifter

Föreskrifterna om bultpistoler upphör att gälla 1 januari 2017

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2008:11 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2000:35 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1994:18 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1984:2 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2016-09-19