Se samtliga föreskrifter

Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3), föreskrifter

Föreskrifterna innehåller regler och instruktioner för besiktning av trycksatta anordningar. De gäller inte gasflaskor för andningsapparater och gasflaskor för bärbara brandsläckare.

Föreskrifter om besiktning av trycksatta anordningar slutar att gälla 1 december 2017

Den 1 december 2017 slutar föreskrifterna om besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3) att gälla. De ersätts då av den nya föreskriften Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3).

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)

Omslagsbild: AFS
Besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2016:6 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2015:9 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2014:31 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:16 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2005:24 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2005:3 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2020-05-08