Se samtliga föreskrifter

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Nytt är bland annat regler om byggherrars, Bas-P:s och projektörers ansvar för arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen och skärpta regler om tillgänglighet.

Föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2021

Den 31 december 2020 upphör nuvarande föreskrifter Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) , Arbete i stark värme (AFS 1997:2) , Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2) och Skyltar och signaler (AFS 2008:13) att gälla och de ersätts då av de nya och omarbetade föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Arbete i stark värme (AFS 1997:2), föreskrifter

Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2), föreskrifter

Skyltar och signaler (AFS 2008:13), föreskrifter

Bild på omslaget av föreskrifterna arbetsplatsens utformning 2020:1.
Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Svar på vanliga frågor och vad som förändrats mot tidigare föreskrift

På dessa sidor kan du läsa hur den nya föreskriften skiljer sig mot den förra. Vi har även tagit fram svar på vanliga frågor utfrån ett par områden

Ändringar i föreskrift om arbetsplatsens utformning

Frågor och svar om arbetsplatsens utformning

 

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-02-17