Se samtliga föreskrifter

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning.
Omslagsbild: AFS
Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Reglerna om byggherrens ansvar och projektörens ansvar när det gäller projektering finns numera i arbetsmiljölagen (1977:1160), kapitel 3, 7 §.

Arbetsmiljölagen (H008), bok

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2009:2 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster
AFS 2013:3 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2015-06-10