Se samtliga föreskrifter

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter (upphävda)

Föreskrifterna gäller utformningen av arbetsplatser. De tar bland annat upp krav och råd om ventilation, klimat, omklädning, tvätt- och duschutrymme, inredning och utrustning samt utrymning.

Föreskrifter som upphörde att gälla 31 december 2020

Den 31 december 2020 upphörde föreskrifterna Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), Arbete i stark värme (AFS 1997:2), Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2) och Skyltar och signaler (AFS 2008:13) att gälla och de ersattes då av de nya och omarbetade föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), föreskrifter

Reglerna om byggherrens ansvar och projektörens ansvar när det gäller projektering finns numera i arbetsmiljölagen (1977:1160), 3 kapitlet, 7 §.

Arbetsmiljölagen (H008), bok

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2018:5 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2013:3 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2009:2 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Friska fläktar (ADI 550), broschyr

Omslagsbild Friska fläktar  (ADI 550)
I den här broschyren kan du som arbetar med att hantera hälsofarliga ämnen läsa om hur du får en bra luftkvalitet. Ventilation är ett sätt att hålla koncentrationen av luftföroreningar på en acceptabel nivå.

Senast uppdaterad 2021-10-05