Se samtliga föreskrifter

Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av sjukdomen covid-19 (AFS 2020:2), föreskrifter

Bild på omslaget av AFS 2020:2
Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av sjukdomen covid-19 (AFS 2020:2), föreskrifter

Tillfälliga föreskrifter som ger undantag för arbetsgivare inom ambulans- och räddningstjänst, Försvarsmakten, Polisen och andra som ska upprätthålla allmän ordning, samt hälso- och sjukvården, från 3 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:3) om användning av personlig skyddsutrustning.

Föreskrifterna gäller till 2020-12-31 och har tagits fram för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning under den pågående pandemin covid-19.

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2021-09-22