Se samtliga föreskrifter

Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), föreskrifter (upphävda)

Föreskrifterna gäller arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagare. Arbetsgivaren ska organisera och ange mål för sin verksamhet och fortlöpande ta reda på vilka behov och åtgärder som behövs.

Föreskriften upphävs 1 juni 2021

I och med ikrafträdandet av föreskrifterna om Arbetsanpassning (AFS 2020:5) så upphör föreskrifterna om Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) att gälla.

Arbetsanpassning (AFS 2020:5), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), föreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2021-10-27