Se samtliga föreskrifter

Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), föreskrifter

Föreskrifterna gäller arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagare. Arbetsgivaren ska organisera och ange mål för sin verksamhet och fortlöpande ta reda på vilka behov och åtgärder som behövs.

Föreskriften upphävs 1 juni 2021

I och med ikrafträdandet av föreskrifterna om Arbetsanpassning (AFS 2020:5) så upphör föreskrifterna om Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) att gälla.

Arbetsanpassning (AFS 2020:5), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), föreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2021-02-16