Se samtliga föreskrifter

Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), föreskrifter

Föreskrifterna gäller arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagare. Arbetsgivaren ska organisera och ange mål för sin verksamhet och fortlöpande ta reda på vilka behov och åtgärder som behövs.
Omslagsbild: AFS
Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1), föreskrifter

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2019-12-12