Se samtliga föreskrifter

Högtryckssprutning (AFS 1994:54), föreskrifter (upphävda)

Föreskrifterna gäller allt arbete med rengöring, rensning eller skärning som utförs med stationära, transportabla eller mobila högtrycksutrustningar som har högre sprutvattentryck än 25 bar.

Föreskrifterna om arbeten med högtrycksstråle/högtryckssprutning upphörde att gälla 1 juli 2017

Omslagsbild: AFS
Högtryckssprutning (AFS 1994:54), föreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2021-09-28