Se samtliga föreskrifter

Högtryckssprutning (AFS 1994:54), föreskrifter (upphävd)

Föreskrifterna gäller allt arbete med rengöring, rensning eller skärning som utförs med stationära, transportabla eller mobila högtrycksutrustningar som har högre sprutvattentryck än 25 bar.

Föreskrifterna om arbeten med högtrycksstråle/högtryckssprutning upphörde att gälla 1 juli 2017

Omslagsbild: AFS
Högtryckssprutning (AFS 1994:54), föreskrifter

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2017-07-07