Se samtliga föreskrifter

Arbete i stark värme (AFS 1997:2), föreskrifter

Föreskrifterna har till syfte att minska skadlig värmebelastning i arbetet. De innehåller regler om att planera, bedriva och följa upp arbetet så att värmebelastningen blir så låg som möjligt.
Omslagsbild: AFS
Arbete i stark värme (AFS 1997:2), föreskrifter

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2015-06-10