Se samtliga föreskrifter

Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2), föreskrifter

Föreskrifterna behandlar gränsdragningen mot Livsmedelsverkets regler om kyla för livsmedel. De tar bland annat upp krav på lokaler, lufttemperatur, arbetets organisation, ergonomi och skyddsutrustning.
Omslagsbild: AFS
Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2000:10 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1998:2 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2016-06-08