Se samtliga föreskrifter

Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2), föreskrifter

Föreskrifterna behandlar gränsdragningen mot Livsmedelsverkets regler om kyla för livsmedel. De tar bland annat upp krav på lokaler, lufttemperatur, arbetets organisation, ergonomi och skyddsutrustning.
Omslagsbild: AFS
Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2000:10 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1998:2 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2016-06-08