Se samtliga föreskrifter

Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2), föreskrifter (upphävda)

Föreskrifterna behandlar gränsdragningen mot Livsmedelsverkets regler om kyla för livsmedel. De tar bland annat upp krav på lokaler, lufttemperatur, arbetets organisation, ergonomi och skyddsutrustning.

Föreskrifterna upphörde att gälla 31 december 2020

Den 31 december 2020 upphörde föreskrifterna Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), Arbete i stark värme (AFS 1997:2), Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2) och Skyltar och signaler (AFS 2008:13) att gälla och de ersattes då av de nya och omarbetade föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Omslagsbild: AFS
Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2000:10 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 1998:2 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2021-03-31