Se samtliga föreskrifter

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning. Dessa föreskrifter gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning.

Ändringsföreskrift (AFS 2020:10)

Ändringsföreskriften avser ändrade övergångsbestämmelser för ikraftträdande av krav på certifiering av pannoperatörer för pannor i kategori 1 + 2.

Ändringsföreskrift (AFS 2020:10) trädde i kraft 1 februari 2021. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 december 2020.

Orange omslagsbild av föreskriften Användning och kontroll av trycksatta anordningar
Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2022-02-22