Se samtliga föreskrifter

Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1), föreskrifter

Föreskrifterna gäller när du ska använda tryckbärande anordningar, cisterner, lågtrycksgasbehållare och vakuumkärl i arbetet. De gäller dock inte för trycksatta anordningar i kärnteknisk anläggning.

Föreskrifter om användning av trycksatta anordningar slutar att gälla 1 december 2017

Den 1 december 2017 slutar föreskrifterna om användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1) att gälla. De ersätts då av den nya föreskriften Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3).

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)

Omslagsbild: AFS
Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:29 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:10 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2002:1 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Senast uppdaterad 2018-01-03