Se samtliga föreskrifter

Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1), föreskrifter

Föreskrifterna gäller när du ska använda tryckbärande anordningar, cisterner, lågtrycksgasbehållare och vakuumkärl i arbetet. De gäller dock inte för trycksatta anordningar i kärnteknisk anläggning.

Föreskrifter om användning av trycksatta anordningar slutar att gälla 1 december 2017

Den 1 december 2017 slutar föreskrifterna om användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1) att gälla. De ersätts då av den nya föreskriften Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3).

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3)

Omslagsbild: AFS
Användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1), föreskrifter

Ursprungs- och ändringsföreskrifter

Pdf-filen ovan innehåller föreskrifterna i fulltext, det vill säga den ursprungliga texten och samtliga ändringar som gjorts sedan föreskrifterna kom ut första gången.

Nedan kan du läsa föreskrifternas ursprungliga lydelse som de såg ut i tryckt form när de gavs ut och de ändringsföreskrifter som har kommit ut.

AFS 2014:29 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2011:10 (ändringsföreskrift), pdf, öppnas i nytt fönster

AFS 2002:1 (i ursprunglig lydelse), pdf, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter finns i tryck och som pdf:er

Alla föreskrifter finns i tryckt version och som pdf:er. Om den tryckta versionen på någon punkt skiljer sig från pdf:en är det den tryckta versionen som gäller.

Senast uppdaterad 2020-05-08