AFS Register 2016

Register över samtliga författningar med mera som är utfärdade av Arbetsmiljöverket under 2016.
Omslagsbild för Register över författningar med mera utfärdade under år 2016
AFS Register 2016

Tryckt och digital version av föreskrifter

Det finns en tryckt och en digital version av alla föreskrifter. Observera att det är den tryckta versionen som gäller, om den digitala versionen och den tryckta skiljer sig åt på någon punkt.

Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2017-05-26