Se samtliga broschyrer

Vägledning för CE-märkning av ventilationssystem (ADI 519), broschyr

I den här skriften kan du läsa vad som gäller för CE-märkning av ventilationssystem. Normalt sett är det tillverkaren som ska göra märkningen, men vem som är tillverkare är inte alltid självklart.
Vägledning för CE-märkning av ventilationssystem (ADI519), broschyr

Vägledningen tar upp exempel på vem som har ansvaret för märkningen i olika scenarion, och beskriver de olika stegen som krävs för certifiering. Vägledningen bygger på föreskrifterna om maskiner och vissa andra tekniska anordningar (AFS 1993:10 omtryckt under AFS 1994:48). 

Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 2009) (AFS 1993:10), föreskrifter

Senast uppdaterad 2017-07-20