Se samtliga broschyrer

Luften vi andas (ADI 551), broschyr

Den här broschyren handlar om ventilation och luftkvalitet på kontor, i skolor och förskolor. Luften har stor betydelse för upplevelsen av arbetsmiljön, och en dålig luftkvalitet kan leda till hälsoproblem på sikt.
Omslagsbild på Luften vi andas (ADI 551)
Luften vi andas (ADI 551), broschyr

I broschyren kan du läsa om hur man kan veta att luften är dålig, hur den kan förbättras och vems ansvaret är. I broschyren hänvisas till AFS 2009:2 - vilken har upphört att gälla. Utförliga regler om bland annat städning, ventilation och luftkvalitet finns i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1

Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1

Senast uppdaterad 2021-09-21