Se samtliga broschyrer

Isocyanater är farliga (ADI 200), broschyr

I den här broschyren kan du läsa om olika isocyanater och vad du behöver tänka på när du använder dem. De används i svensk industri och är mycket farliga. Arbetsgivaren måste göra en riskbedömning innan de används.
Isocyanater är farliga (ADI 200), broschyr

Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6 och på föreskrifterna om härdplaster, AFS 2005:18, som ersatts av AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker.

Medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6

Kemiska arbetsmiljörisker, ändrad och omtryckt i AFS 2014:43 (AFS 2011:19), föreskrifter

Senast uppdaterad 2015-06-22