Se samtliga broschyrer

Friska fläktar - bra luftkvalitet i lokaler med förorenande processer (ADI 550), broschyr

I den här broschyren kan du som arbetar med att hantera hälsofarliga ämnen läsa om hur du får en bra luftkvalitet. Ventilation är ett sätt att hålla koncentrationen av luftföroreningar på en acceptabel nivå.
Omslagsbild Friska fläktar  (ADI 550)
Friska fläktar (ADI 550), broschyr

Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler om ventilation och luftkvalitet som ingår i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2.

Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2

Senast uppdaterad 2020-03-10