Se samtliga broschyrer

Förebyggande före byggande (ADI 574), broschyr

I den här broschyren kan du som byggherre eller projektör läsa om ditt ansvar för arbetsmiljön, både under byggskedet och när den färdiga byggnaden används. Det är viktigt att planera arbetsmiljön innan arbetet börjar.
Omslagsbild på förebyggande före byggande (ADI 574)
Förebyggande före byggande (ADI 574), broschyr

På grund av ändringar i arbetsmiljölagen och föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete är delar av denna broschyr inaktuella. Läs mer på våra sidor om byggnads- och anläggningsarbete om vad de nya reglerna innebär. 

Byggnads- och anläggningsarbete

Senast uppdaterad 2015-06-15