Se samtliga broschyrer

Ergonomichecklista för trävarubranschen (ADI 587), broschyr

Med hjälp av den här checklistan med handlingsplan kan du som arbetar i trävaru- och snickeribranschen förebygga belastningsskador. Belastningsskador är väldigt vanliga men går ofta att förebygga.
Ergonomichecklista för trävarubranschen (ADI 587), broschyr

Senast uppdaterad 2015-06-15