Se samtliga broschyrer

Där kemikalier används ingår Reach i det systematiska arbetsmiljöarbetet (ADI 667), broschyr

I det här faktabladet kan du som är miljöinspektör och arbetsgivare läsa om rutiner som ser till att en arbetsplats uppfyller kraven i Reach-förordningen. Denna kunskap om rutinerna är en del av egenkontrollen.
Där kemikalier används ingår Reach i det systematiska arbetsmiljöarbetet (ADI 667), broschyr

Senast uppdaterad 2015-06-15