Se samtliga broschyrer

Checklista för projekteringsansvar (ADI 583), broschyr

Med den här checklistan kan du som byggherre eller projektör planera för en bra arbetsmiljö. Projekteringsansvaret innebär att se till att arbetsmiljön är god. Det gäller både i den färdiga byggnaden och medan den byggs.
Omslagsbild på checklista för projekteringsansvar(ADI 583)
Checklista för projekteringsansvar (ADI 583), broschyr

Senast uppdaterad 2015-06-15