Se samtliga broschyrer

Bra arbetsmiljö på callcenter - Råd och riktlinjer (ADI 607), broschyr

I den här broschyren kan du som är ansvarig för callcenterverksamhet läsa om vilka riktlinjer som gäller för sådan verksamhet. Det handlar bland annat om lokaler, datorer och att ge medarbetarna variation i arbetet.
Bra arbetsmiljö på callcenter - Råd och riktlinjer (ADI 607), broschyr

Bakom denna broschyr står Almega, Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket, CallCenter Institute (CCI), Tjänstemannaförbundet HTF och Sveriges CallCenter Förening (SCCF). Riktlinjerna är baserade på det rådande kunskapsläget, internationella standarder, EU-direktiv och svensk lag.

Den här broschyren finns även på engelska.

Senast uppdaterad 2015-06-15