Se samtliga böcker

Utstationering – regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid (H447), bok

I den här boken får du en sammanställning av reglerna för arbetstagare som är utstationerade i Sverige. Här beskrivs till exempel vem som räknas som utstationerad samt bestämmelser om uppehålls- och arbetstillstånd.
Bokomslag - Utstationering – regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid
Utstationering – regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid, bok

En utstationerad arbetstagare är en person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad tid. Under tiden som arbetet pågår ska personen omfattas av vissa bestämmelser i utstationeringslandets lagstiftning eller i kollektivavtal.

Senast uppdaterad 2015-06-11