Se samtliga böcker

Så arbetar du med kemikalier i skolan (H339), bok

Denna handbok riktar sig till rektorer samt personal som kommer i kontakt med kemikalier i sin undervisning på grundskole- eller gymnasienivå. Här finns regler för hur kemikalier ska hanteras och skyddsutrustning med mera I boken finns också förslag på hur du kan utforma riskbedömning, instruktioner, informationsbrev med mera.
Bokomslag - Så arbetar du med kemikalier i skolan
Så arbetar du med kemikalier i skolan (H339), bok

Senast uppdaterad 2015-06-11