Se samtliga böcker

Marksanering - om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden (H359)

I samband med arbete i förorenade områden förekommer ett flertal arbetsmiljörisker. Boken ger hjälp och vägledning i syfte att åstadkomma en säkrare arbetsmiljö. Den beskriver vilka risker som är förknippade med marksanering och hur man kan minska dessa. Boken är en omarbetad och uppdaterad utgåva som anpassats till nu gällande regler och praxis inom området.
Omslag med en kvinna som arbetar.
Marksanering - om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden (H359)
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-07-20