Se samtliga böcker

Marksanering - om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden (H359)

I samband med arbete i förorenade områden finns flera arbetsmiljörisker. Boken ger hjälp och vägledning för att åstadkomma en säkrare arbetsmiljö. Den beskriver vilka risker som är förknippade med marksanering och hur man kan minska dessa. Boken är en omarbetad och uppdaterad utgåva som anpassats till nu gällande regler och praxis inom området.
Omslag med en kvinna som arbetar.
Marksanering - om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden (H359)
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

Tack för din medverkan. Du har nu hjälpt oss att förbättra av.se.

Senast uppdaterad 2018-08-01