Se samtliga böcker

Desinfektion på arbetsplatsen (H338), bok

Denna handbok är till för dig som använder desinfektionsmedel i arbetet eller är ansvarig för sådant arbete. Boken berättar hur du hanterar kemiska desinfektionsmedel säkert och hjälper dig att planera arbetet. Handboken berättar vilka lagar och regler som gäller för området. Använd den som uppslagsbok. Boken är lättläst, så du behöver inga förkunskaper i ämnet.
Bokomslag - Desinfektion på arbetsplatsen
Desinfektion på arbetsplatsen (H338), bok

Ur Innehållet:

 • Tyngdpunkt på kemisk desinfektion
 • Vad är rengöring, desinfektion och sterilisering 
 • Var och när desinfekterar man 
 • Hur du använder boken 
 • Arbetsskador 
 • Planering och genomförande 
 • Planering är A och O 
 • Riskbedömning 
 • Personlig skyddsutrustning 
 • Information och instruktioner 
 • Praktisk planering och tips 
 • Fakta 
 • Mikroorganismer 
 • Metoder 
 • Desinfektionsmedel 
 • Desinfektion i olika sammanhang 
 • Ytor 
 • Föremål 
 • Råmaterial, avfall med mera 
 • Hygien 
 • Speciella miljöer och situationer 
 • Lagar och regler 
 • Arbetsmiljöregler 
 • Regler för kemikaliehantering 
 • Smittskyddsregler för människor 
 • Epizootiregler och övriga smittskyddsregler för djur 
 • Livsmedelslagstiftningen 
 • Regler för farligt gods 
 • Vart vänder jag mig 
 • Litteratur 
 • Ordförklaringar 
 • Register över ämnesnamn, synonymer och kemisk grupp 
 • Sakordsregister

Senast uppdaterad 2015-06-11