Se samtliga böcker

Arbetsmiljöansvar - för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser (H432), bok

I den här vägledningen lyfter vi fram arbetsgivarens ansvar för den som hyr in personal eller råder över ett arbetsställe. Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön, oavsett var personalen arbetar.
Bokomslag - Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser
Arbetsmiljöansvar - för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser (H432), bok

Många arbetsgivare utför arbete på platser där de har svårt att i tillräcklig utsträckning påverka och ta ansvar för arbetsförhållandena. Exempel är administrativa tjänster, varudistribution och hemtjänst. Vid den här typen av arbete är det särskilt viktigt att du som arbetsgivare noggrant planerar och följer upp arbetet.

Ur innehållet:

Inledning 

Kort om systematiskt arbetsmiljöarbete
Personaluthyrning

 • Allmänt
 • Uthyrarens SAM för uthyrd personal
  - Före uthyrningen 
  - Under uthyrningen 
  - Efter uthyrningen 
  - Checklista för uthyraren
 • Inhyrarens SAM för inhyrd arbetskraft 
  - Före inhyrningen 
  Under inhyrningen 
  Efter inhyrningen 
  - Checklista för inhyraren
 • Föreskrifter om personaluthyrning

Entreprenad

 • Skillnad på personaluthyrning och entreprenad

Konsultverksamhet

Tidsbegränsad anställning

 • Extern eller anställd personal?
  Faktorer som talar för att personen är anställd 
  Faktorer som talar mot att personen är anställd

Arbete på tillfälliga arbetsställen

 • Allmänt
 • Ansvaret för den som råder över arbetsstället
  Checklista för den som råder över arbetsstället
 • Ansvaret för arbetsgivaren 
  Checklista för arbetsgivaren
 • Föreskrifter för den som råder över arbetsstället

Arbete i annans hem

 • Allmänt
  Checklista för arbetsgivarenFastighetsägare

Fastighetsägare

 • Bostadshus
 • Fastighet med arbetslokaler 
  Upplåtarens ansvar

Beställare av ett arbete

Lästips

 • Exempel på föreskrifter från Arbetsmiljöverket

Senast uppdaterad 2015-06-11