Se samtliga böcker

Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv (H380), bok

Den här handledningen ger en samlad bild över riskkällor och gynnsamma faktorer i arbetsmiljön för äldre anställda. Den baseras på vetenskaplig forskning om ålder och är framtagen i samarbete med Arbetslivsinstitutet.
Bokomslag - Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv
Anpassning av arbetsförhållandena med åldersperspektiv (H380), bok

Handledningen ska i första hand vara till hjälp i den tillsyn vi på Arbetsmiljöverket bedriver med stöd av arbetsmiljölagstiftningen. Men även arbetsgivare, fackliga representanter, företagshälsovård och andra som har möjlighet att förbättra arbetsvillkoren för äldre arbetstagare kan ha nytta av den.

Senast uppdaterad 2015-06-11