Se samtliga böcker

Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare (H199), bok

Den här skriften tar upp juridiska frågor om arbetsgivare och arbetsgivaransvar som gäller för aktiebolag och fysiska personer.
Bokomslag - Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare
Aktiebolag och fysiska personer som arbetsgivare (H199), bok

Det finns även en skrift om juridiska frågor för det statliga verksamhetsområdet (H207). Dessutom finns det en gemensam skrift om skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar (H302) samt en skrift med mer information om uppgiftsfördelning (H455).

Arbetsmiljöansvar och straffansvar (H302), bok

Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö (H455), bok

Senast uppdaterad 2016-09-23