Om arbetsmiljölagen

En man tar färdigtryckta skrivhäften från en hög och placerar dem på nästa steg

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet:

  • tekniska 
  • fysiska 
  • arbetsorganisatoriska  
  • sociala   
  • arbetets innehåll 

Arbetsmiljölagen innehåll

Våra föreskrifter

Arbetsmiljöverket ger också ut föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Regering och riksdag

Det är riksdagen som beslutar om Sveriges lagar. Regeringen kan däremot besluta om kompletterande regler, till exempel arbetsmiljöförordningen (1977:1166). Arbetsmiljölagen (1977:1160) och dess förordning förnyas hela tiden. 

Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS) som finns att läsa på Riksdagens webbplats.

Dokument och lagar på Riksdagens webbplats

Den 1 januari 2015 ändrades 7 kap. 5 §

Den 31 december 2016 ändrades 2 kap. 10 §

Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m, betänkande, Riksdagens webbplats, öppnas i nytt fönster

Riktlinjer för handläggning av brott mot arbetsmiljön, pdf, öppnas i nytt fönster

Arbetsmiljölagen (H8), bok

bild från en myllrande gågata med infällt paragraftecken
I den här boken har Arbetsmiljöverkets jurister kommenterat arbetsmiljölagen. Boken innehåller hela lagtexten samt arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljölagen lägger grunden till ett bra arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljölagen, presentation

Powerpoint Arbetsmiljölagen
Den här presentationen lyfter fram de viktigaste punkterna i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Till bilderna finns ett handledarhäfte som hänvisar till de aktuella paragraferna i lagen.
Blev du hjälpt av informationen på den här sidan?

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. 

Har du en fråga, vill anmäla missförhållanden på en arbetsplats eller ge oss tips om arbetsplatser där arbetsmiljön inte är bra? Kontakta oss via vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2017-04-26