Utredningar inom jord- och skogsbranschen 2010

Jord- och skogsbruk är en bransch som traditionellt legat högt beträffande arbetsolyckor som resulterat i långa sjukskrivningar och dödsfall. Om man ser till antalet yrkesverksamma personer är det en bransch som har den allra största olycksrisken.
Bönder i arbete

Under perioden 2006 till 2008 inträffade 38 dödsfall (anställda och egenföretagare) eller 23,5 dödsfall per 100 000 sysselsatta. På andra plats kommer byggverksamhet med 5,9 dödsfall per 100 000 sysselsatta.

Olyckor inom jord- och skogsbranschen, djupstudie, pdf, öppnas i nytt fönster

Jordbruk och skogsbruk

Statistik Jord- och skogsbruk

Jordbruk, arbetsolyckor, statistikblad, pdf, öppnas i nytt fönster

Skogsbruk, arbetsolyckor, statistikblad, pdf, öppnas i nytt fönster

Olycksrapporter inom jord och skog under 2010

Nya risker vid ny teknik inom jordbruket

Det är allmänt känt att olyckorna har ökat med de risker som stora tunga redskap innebär. Riskbedömningstänket ligger efter den tekniska utvecklingen inom jordbruken.

Den 6 november 2009 klockan 11.00 inträffade en allvarlig olycka på en gård utanför Uppsala. Vid lastning av en container på en lastväxlarvagn så lyftes traktorns bakre del eftersom lasten var för tung. Traktorn kom till ett läge då lastväxlarvagnens dragögla fastnade i traktorns hitchkrok som bröts av. Ekipaget föll till marken och draget trängde in i hytten och skadade traktorföraren. Mannen avled fyra dagar senare på sjukhus, 26 år gammal.

Läs hela rapporten via länken nedan.

Olycka inom jordbruk med lastväxlarvagn, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Man omkom vid trädfällning - spänd vinsch bidrog till olyckan

Vid arbete med restaurering av ett naturskyddat område träffades en 38-årig man av en dubbelstammad ask som splittrats i samband med fällning. Mannen avled senare på sjukhuset. 

En person påbörjade trädfällningen när hans motorsåg skadades. Den man som senare omkommer tar över och fortsätter fällningen. Från trädet hade en lina fästs till en vinsch som förspändes innan man la fällskäret. Då mannen tog det ”säkra hörnet” splittrades stammen och han träffades av trädet i ryggen. 

Flera faktorer påverkade utfallet för olyckan men det mest avgörande var att de hade satt trädet i spänn med en vinsch.

Olycka inom skogsbruk, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Otidsenlig maskin orsakade svåra benskador

I samband med urtagning av ensilage i ett ensilagetorn inträffade en maskinolycka med svåra personskador på en mjölkgård fredagen den 5 mars 2010. Gården ägs och drivs av den skadade och hennes make som enskild firma.

Kvinnan, som är i 50-års åldern, gick upp i en tornsilo för att flytta en maskindel som fastnat i det frusna ensilaget. Hon fick loss maskindelen men fastnade i de roterande knivarna med svåra benskador som följd.

Maskindelen, en så kallad toppurtagare, är försedd med en knivförsedd kedja som går ner i ensilaget och river loss och matar innehållet till centrum av silon där det sugs ut.

Det hade varit stora problem att få ut ensilage ur silon under vintern eftersom den långvariga kylan bidragit till hårdfruset ensilage. Toppurtagaren orkade inte riva upp det frusna ensilaget och blev stående med motorn igång, vilket skulle innebära att drivremmarna gick sönder. Reparation av maskinen innebär flera timmars merarbete, något ägarna ville undvika.

Vanligtvis gick mannen upp i silon för att bearbeta ensilaget och ibland dra maskindelen över det besvärliga stället, medan kvinnan stod nere i ladugården och tog emot ensilaget. På olycksdagen hade man hjälp av en avbytare medan mannen åkte för att handla. Avbytaren ringde därför kvinnan när silon började krångla. Kvinnan gick upp men hade svårt att rubba toppurtagararmen. När hon sparkade mot den slant foten och kilades fast mellan siloväggen och den roterande toppurtagaren. Kvinnan blev svårt sargad i foten och benet, det är idag ovisst hur pass återställd hon kommer att bli.

Maskinolycka ensilagetorn, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Problemlösning en orsak till att dragkrok lossnade vid bärgning

I samband med skogsavverkning fastnar en skördare i ett sankmarksområde. Ett försök att dra loss skördaren med en skotare misslyckas och en grävmaskin kallas till platsen. 
De båda maskinisterna kopplar en stropp mellan den bakre dragkroken på skördaren och schaktskopan på grävmaskinen. När grävmaskinföraren pressar dragspänning genom att trycka schaktskopan mot marken och börjar dra med hydraulcylindern till skopan brister dragkroken. 
Kroken far med våldsam kraft linjärt mot grävmaskinen, träffar metallramen till den delade frontrutan, slungas in i förarhytten på grävmaskinen och träffar föraren i bålen. Den 41-åriga maskinisten får allvarliga skador som följd.

Olycka inom skogsbruk vid bärgning av skördare, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Brist i planering och kommunikation kunde ha orsakat dödsfall vid trädfällning

En olycka inträffade den 23 mars, 2010 i samband med röjningsarbete i skog. En 27-årig man undkom med lindriga skador när han träffades av toppen av ett fallande träd.

Vid olyckstillfället arbetade tre män tillsammans. En man satt i en skördare och två män gick framför maskinen för att rotkapa träd med motorsåg. Att rotkapa innebär att minska diametern på stammen så att skördaraggregatet kan greppa längre ner på stammen. Mannen stod frammåtböjd för att rotkapa ett träd när ett annat träd fälldes. Han träffades av toppen av trädet som fällde honom till marken. Olyckan resulterade i en stukad fot, skrubbsår och blåmärken i ansiktet och två veckors sjukskrivning. 

Dagen då olyckan inträffade hade männen börjat arbeta i ett nytt område. Det aktuella området var inte med i den ursprungliga beställningen och nu gjordes ett avsteg från det tidigare arbetssättet; männen med motorsågar var tvungna att arbeta inom skördarens riskområde. Att de inblandade inte var försedda med en trådlös kommunikationsutrustning och att mannen i skördaren inte såg mannen med motorsågen visar att de inte hade riskbedömt den nya arbetssituationen och därför inte genomfört åtgärder så att olyckan kunde förhindras.

Olycka inom skogsbruk Vänersborgs kommun, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Riskfylld vedmaskin finns ute på marknaden

I samband med kap- och klyvningsarbete av trädstockar till ved fastnade en 30-årig man i matarrullen på inmatningstransportören till en vedmaskin. Mannen undkom med lindriga fysiska skador men fick en mental påverkan. Olyckan inträffade den 24 april 2010

Mannen arbetade vid ett företag som odlar grönsaker och bedriver skogsbruk som bisyssla. Företaget säljer små mängder ved som man klyver upp efter beställning. Mannen fastnade med tröjan i matarrullen och drogs med upp på inmatningstransportören. Mannen drogs med upp på inmatningstransportören men lyckades till slut ringa sin kollega. Kollegan stod endast 40 meter från maskinen men med hörselskydd på. Tack vare att telefonen var satt på vibrering och att kollegan förstod att något hänt när han såg vem som ringde hann han fram i tid. Utan att svara sprang kollegan fram och lyckades stanna vedmaskinen och få loss mannen.

2009 omkom en man i en liknande olycka.

Olycka inom jord/skogsbruk Gotlands kommun, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Tips vid trädfällning

Här kan du se en enkel, informativ film om hur man fäller träd.

Faster with the chainsaw

Bra samspel och samverkan skapar säkerhet - om klimat och kultur på arbetsplatsen (RAP 2010:1), kunskapssammanställning

Gemensamma värderingar, normer och attityder, är minst lika viktiga som den fysiska säkerheten i en organisation för att antalet olyckor ska minska. För att förstå hur de samverkar måste man analysera fenomenen säkerhetskultur och säkerhetsklimat.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-03