Utredningar av truckolyckor 2011

Truck är den maskin som orsakar flest anmälda arbetsolyckor. Mellan 2004 och 2008 ökade olyckor där truckar var inblandade med tio procent.
En man kör en maskin med en pall färdigtryckta skrivhäften

De senaste två åren har olyckorna minskat, trots det anmäldes närmare 600 truckolyckor under 2010. Sedan 2005 har nio dödsolyckor inträffat.

Den vanligaste orsaken till truckolyckor är att föraren tappar kontrollen vid körning. Fall från höjd, feltramp, snubbla eller halka, eller material som rasar ner, är andra vanligt förekommande orsaker.

Hälften av de olyckor som anmäls inträffar inom tillverkningsindustrin, därefter följer parti- och detaljhandeln och transportbranschen. Lagerarbetare, truckförare och maskinoperatörer är de yrkesroller som oftast är inblandade i olyckorna.

Arbetsmiljöverket kommer att undersöka truckolyckor under 2011 utifrån ett MTO-perspektiv (Människa, teknik och organisation) för att hitta vilka bakomliggande orsaker som framkallar olyckorna.

Truckar

På den här sidan har vi samlat de rapporter vi har gjort om truckolyckor.

Antal arbetsskador orsakade av truckolyckor

ÅrAntal
2006    829
2007 878
2008 854
2009 685
2010 577
Total 3823

* År 2010 är inte fullständigt och går ej att jämföra med tidigare år.

Statistikblad

Truckar, faktablad om arbetsmiljöstatistik nr 1/2010, pdf, öppnas i nytt fönster

Truckolyckor utefter branscher, pdf, öppnas i nytt fönster

Truckolyckor indelat efter yrke, pdf, öppnas i nytt fönster

Truckolyckor indelat efter orsak, pdf, öppnas i nytt fönster

Truckolyckor med frånvaro, pdf, öppnas i nytt fönster

Vibrationer i truck förhindrade bältesanvändning vid olycka

Vid inväxling av ett backande tåg kolliderar en truck med tåget. Växlaren, på sista järnvägsvagnens fotsteg, hinner hoppa av före kollisionen och klarar sig utan skador. Truckföraren slungas runt i hytten och får skärskador i ansiktet och ont i ryggen.

På grund av de vibrationer och stötar som uppstår i trucken vid varje gupp den passerar valde truckföraren att inte spänna fast bältet. Vibrationerna gör att det självspännande bältet helt enkelt spänner åt mer och mer så att det till slut sitter så hårt runt midjan att det blir obekvämt. Det gör att förarna inte använder bältet.

Företaget hade 4-5 år tidigare genomfört vibrationsmätningar. Verksamheten fortsatte som tidigare utan åtgärder istället för att utnyttja vibrationsmätningen och kartlägga var de största fallgroparna fanns. 
Vid olyckstillfället backar lokföraren tåget med hjälp av en signalgivare/växlare som står på fotsteget på sista järnvägsvagnen och fungerar som lokförarens ögon vid backningen. De kommunicerar via en kommunikationsradio.

Samtidigt som tåget är i rörelse flyttar truckföraren en 23 ton färdig plåtrulle och korsar då en av flera obevakade järnvägskorsningar inom industriområdet. Truckföraren kör på en väg, parallell med rälsen och observerar varken att tåget är i rörelse, eller den varselklädde signalgivaren/växlaren på sista järnvägsvagnen. När signalgivaren /växlaren upptäcker att trucken inte stannar, signalerar han stopp till lokföraren samtidigt som han hoppar av tåget, strax innan kollisionen.

Tåget och trucken kolliderar. Trucken vrids runt, tappar plåtrullen och stannar, pressad mot fotsteget där signalgivaren/växlaren stod. Mannen som hoppade av järnvägsvagnen chockades, men fick inga andra skador.

Olycka mellan motviktstruck och tåg på industriområde (Borlänge 2011), rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Liten truckolycka blottlägger många brister

Vid första anblick en rätt banal olycka: en truck kör runt ett hörn och träffar ett gods som faller. Dominoeffekten resulterar i att en person faller till marken utan svåra skador.

Orsaken till att godset gled iväg var en häftig inbromsning för att undvika att köra in i material som ställt i truckgången och som blockerade vägen. Föraren var en erfaren truckförare som har haft truckkort i tio år.

Operatören slås till golvet av en pall som kommit i rörelse på grund av att material glidit av trucken. Mannen slogs till golvet men hann skydda sitt huvud vid fallet. Han klarade sig undan med blåmärken och en kortare sjukskrivningsperiod. Mannen som skadades var inhyrd av företaget för att utföra enklare arbete och saknar, enligt egen uppgift, utbildning och erfarenhet från verkstadsindustri. Han var inte heller informerad om riskerna på arbetet. Arbetsuppgifterna var enkla och inte skadliga. Men miljön var det.

Blockerade truckgångar, ingen friktion mellan truckens gafflar och last, och att för mycket material och för många människor fanns på en liten yta var orsakerna till olyckan.

Bakomliggande omständigheter berör planering, arbetsbelastning och avsaknad av ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Truckolycka verkstadsföretag (Eskilstuna 2011), rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Olycka vid lastning av gods

I samband med lastning av gods på en terminal, lämnar truckföraren trucken utan att dra åt handbromsen. Trucken sätts i rullning och klämmer mannen mellan truck och trailer.

En 27-årig truckförare får ta över lastningen av en trailer som påbörjats av en annan truckförare. Chauffören vinkar att han är missnöjd med något när föraren kör fram sina första lådor. Föraren förstår inte vad saken gäller och lämnar därför trucken för att gå fram till trailern och höra vad chauffören vill. Han ställer inte ner lasten och drar inte åt handbromsen. Marken ser plan ut men när mannen kommit fram till trailern kommer trucken rullande mot honom. Trucken är tung och truckföraren kläms mellan truck och trailer. Skadorna blev allvarliga, armen bröts på två ställen. Sjukskrivningen blev minst tre månader.

Faktorer som påverkat händelseförloppet är att varningssignaler om handbromsläget saknades, olika regler för CE-märkta truckar och icke CE-märkta truckar som är svåra att förstå samt otillräcklig introduktion till arbetsuppgiften.

Truckolycka vid godsterminal (Göteborg, 2011), rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Säkerhetsbrister orsakade dödsolycka med truck

Den 38-åriga kvinnan hade avslutat sitt arbetspass, så varför hon gick ut på timmerplan vet vi inte. Truckföraren backade och uppmärksammade inte kvinnan.

Vid en såg i Hälsingland, hade en 38 årig kvinna nyligen kommit tillbaka efter en lång föräldraledighet. Under hennes frånvaro har stora förändringar genomförts på arbetsplatsen för att förbättra skyddet. Detta har lett till förändrade arbetssätt och rutiner. Kvinnan hade därför gått dubbelt med andra sågverksoperatörer för att få information, instruktioner och möjlighet att komma in i arbetet.

Efter sitt arbetspass gick hon ut på timmerplan. På dörren på väg ut fanns ett anslag med regler för att beträda timmerplan, bland annat att man ska söka ögonkontakt med fordonsföraren. Kvinnan gjorde inte truckföraren uppmärksam på att hon var inne på området, det hade inte heller en man som arbetade med underhåll gjort som redan befann sig på timmerplan. De pratade ett tag och mannen vänder sig sedan om och gör några anteckningar. Plötsligt hör han hur kvinnan skriker till, hon är då redan på väg under bakhjulet på trucken. Mannen försöker uppmärksamma föraren på vad som händer för att få stopp på trucken, men hinner inte innan även främre hjulen kör över henne. Ambulans tillkallas och sjukvårdspersonalen konstateras att hon avlidit av sina skador.

Mannen hörde inte när trucken kom och hade inte heller uppmärksammat truckföraren på att han befann sig på timmerplanen. De hade lika gärna kunnat bli påkörda båda två. Truckföraren backade och märkte inte att kvinnan var där förrän olyckan var ett faktum.

Truckolycka (Hälsingland, 2011), rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Kyla påverkar koncentration

En truckförare i ett fryslager som fokuserar på att ställa en pall i rätt läge backar för långt. Mannen slår i ryggen och kläms en kort stund mellan en plastrulle och truckens styrdon innan han faller en meter och landar på ett kallt betonggolv.

Truckföraren förs till sjukhus med helikopter då man först misstänker allvarliga skador. Det visar sig att han bara är allmänt mörbultad och utan övriga skador.

Utredarna har i arbetet med utredningen kunnat se vilken påverkan det har på den enskilda arbetstagaren att vistas i ett kylt rum. En människa fungerar helt enkelt inte lika bra vid -26 grader.

Koncentrationssvårigheter

Framförallt bidrog kylan till en försämrad koncentration uppgav de som intervjuades. Det är viktigt med riktlinjer för regelbundna pauser i en sådan kall miljö.

Många påverkande faktorer leder fram till att olyckan inträffar - det var en olycka som bara väntade på att hända.

Truckolycka i fryslager (Stockholm, 2011), rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Den röda tråden i det systematiska arbetsmiljöarbetet brast

Med en 24 tons truck kör truckföraren in i en pelare i ett magasin. Mannen kastas mot vindrutan och får skador i ansikte, huvud, hals, nacke och axel. Mindre skador uppstod på truck och pelaren.

Truckföraren kunde inte vid olyckstillfället backa trucken lika långt som normalt på grund av lastvagnar som stod i vägen på körbanan. När truckföraren körde framåt skymdes dessutom sikten av lyftaggregatets stativ så att han inte såg byggnadspelaren.

I rapporten framkommer att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar längst ut i linjen. Den röda tråden i det systematiska arbetsmiljöarbetet har brustit. Det måste vara enkelt för användaren att känna till ”hur jag ska göra och hur jag ska följa upp”.

Det finns dessutom ett problem i en trucks utformning. Som truckarna är konstruerade idag skymmer lyftaggregaten sikten. Det finns bildskärmar som gör att man kan få en mycket bättre vy, men de används inte i truckar idag.

Truckolycka pappersbruk (Mönsterås, 2011), rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Användning av truckar (AFS 2006:5), föreskrifter

Omslagsbild: AFS
Föreskrifterna gäller användning av truckar och deras utbytbara utrustning. De gäller även andra mobila maskiner med lyftaggregat på plana underlag och annat ändamål än byggnads- och anläggningsarbete.

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-24