Utredningar av entreprenadföretag 2012

Under 2012 gjordes fem olycksutredningar bland olika entreprenadföretag. Entreprenörer är ofta utsatta för ett otydligt ansvar när det gäller riskbedömningar.
Rivning av byggnad

När en entreprenör och dennes arbetstagare utför ett arbete på en annan arbetsgivares arbetsplats, är det inte ovanligt att de inte får samma information om olika risker som de arbetstagare som är anställda på arbetsplatsen. Det är också ganska vanligt att entreprenören och dennes arbetstagare inte omfattas av de riskbedömningar som utförs vid den arbetsplats där arbetet ska utföras och entreprenören själv tänker inte alltid på att göra en riskbedömning för sig själv och sin personal. På det viset ökar risken för att entreprenören och dennes arbetstagare ska råka ut för ett allvarligt tillbud eller en arbetsolycka.

Vad är en entreprenör?

Arbetsmiljöverkets definition på en entreprenör:

Entreprenör är en person (enskild firma) eller ett företag som åtagit sig en entreprenad, ett tidsbegränsat arbete, mot bestämd betalning. Exempel kan vara sanering, reparation eller rivning.

Exempel på olika entreprenadformer är totalentreprenad, generalentreprenad, sidoentreprenad och utförarentreprenad

Om entreprenören tar in en ny entreprenör blir denne underentreprenör.

Här nedan finns de olycksutredningar som vi har gjort under 2012.

Färdolycka med mindre företagsbil i Stockvik 2012

På en smal och hal mindre väg i februari tappar en förare i en mindre företagsbil väggreppet i en högerkurva i mötet med en lastbil. Lastbilsföraren bromsar och försöker styra undan men företagsbilen frontalkolliderar med lastbilen. Föraren har inget bilbälte och omkommer av de skallskador han får vid kollisionen.

Den 28–årige mannen startar hemfärden från Stockvik, sin tillfälliga arbetsplats, torsdagen den 9 februari 2012 vid 13.00-tiden. Mannen kör en mindre företagsbil mot E 4:an, för en fortsatt 50 mils färd söderut mot hemorten. Redan efter 1,5 km efter den smala vägen tappar föraren väggreppet i en högerkurva samtidigt som en lastbil närmar sig kurvan från andra hållet.

Lasten i lastutrymmet i företagsbilen var inte lastsäkrad. Kraften vid kollisionen från den påtryckande lösa lasten mot förarutrymmet bidrog med all säkerhet till utgången av olyckan.

Lastbilsföraren skadades inte alls och kunde själv larma SOS. Däremot blev de materiella skadorna på lastbilen omfattande.

Färdolycka i entreprenörsföretag med mindre företagsbil i Stockvik, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Olycka inom entreprenad på fast driftställe

En snickare ska åtgärda ett driftstopp i en spånsugsanläggning som har en väggsåg kopplad till anläggningen. Klingan i väggsågen är i drift när snickaren stoppar in vänster hand i riskområdet. Mannen förlorar pekfingret och skadar senor och nerver i handen. Tummen stelopereras och övriga tre fingrar drabbas av nedsatt rörlighet och känselbortfall. Olyckan inträffade måndag den 16 april 2012 i ett snickeri på ett stort företag.

Den skadade är en 56-årig snickare med mångårig erfarenhet i yrket och anställd vid ett mindre entreprenadföretag.

Den direkta orsaken till olyckan är att den skadade trodde att sågen var avstängd.

Något systematiskt arbetsmiljöarbete bedrevs inte på snickeriet. Det kan ha sin grund i oklara ansvarsförhållanden av olika anställningsformer och bristande samordning av arbetsmiljöfrågor mellan kundföretag, entreprenörer och egenföretagare.

Olycka inom entreprenad på fast driftställe, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Elentreprenörolycka 2012

Efter fyra veckors arbete med elinstallation utomhus hos en tillverkare av spånskivor känner en elektriker på entreprenad ”kemikaliesmak” i munnen. På arbetsplatsen finns öppna dammsilos och ett krossverk för spånskivor. Vid kontakt med arbetsgivaren får elentreprenören information om att dammskyddsfiltermask ska användas. Arbetet återupptas med ett enkelt dammskyddsfilter. Tre dagar senare börjar tre av elektrikerna blöda näsblod och arbetet avbryts.

Arbetet påbörjades första veckan i april 2012. Den 16 april byter företaget det lim som ingår i tillverkningen av spånskivor till ett som innehåller isocyanater (MDI).  Under tidsperioden är väderleken torr och blåsig. Dammets struktur, hårdhet och kemiska sammansättning har förändrats av limbytet. Det kan ge en mekanisk irritation och kemisk påverkan av slemhinnorna i andningsorganen som kan ge upphov till blödningar i näsan.

Det finns brister i samordningen som har bidragit till olyckan. Det handlar om information om förändringar i spånskive¬tillverkarens verksamhet, riskbedömning av ”nytt arbete” i området samt val av skyddsåtgärder.

Elentreprenörolycka, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

Allvarligt tillbud inom entreprenad på byggarbetsplats

Natten till den 25 maj 2012 rasade en byggnad samman på en byggarbetsplats. Byggprojektet var en om- och tillbyggnad av lokaler. Den del av byggnaden som rasade var en 3-plansdel. Byggnaden var stomfärdig, med fönster i fasad och färdigt tak. Enligt uppgifter från SMHI var det vindstilla då tillbudet inträffade, ingen nederbörd och ca 8 oC.

Tillbud inom entreprenad på byggarbetsplats, rapport, pdf, öppnas i nytt fönster

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-24