Utredningar av allvarliga händelser

Förutom att vi inspekterar många av de allvarliga händelser som anmäls till oss har vi sedan 2009 gjort särskilda utredningar (djupstudier) inom områden och branscher som vi ser är mer riskutsatta.
Tillverkningsindustri bageri (Foto: Mia Åkermark)

Då utreder vi vilka omständigheter som har påverkat eller framkallat det händelseförlopp som lett till en allvarlig händelse på en arbetsplats. Den som utreder händelsen skriver en rapport (en olycksutredning även kallad djupstudie) som innehåller en beskrivning av vad som hände och förslag på vad vi som myndighet kan göra för att säkerheten ska öka. Rapporten publiceras här på vår webbplats. 

Målsättningen är att göra fem utredningar per år. När utredningarna är genomförda gör vi en analys för att hitta gemensamma faktorer som vi kan använda för att förbättra arbetsmiljön. Det kan bland annat ske genom förändringar i vårt sätt att inspektera eller genom ändringar i våra regler.

Fokus på hot och våld inom vård och omsorg under 2014-2015

Under 2014 och 2015 gör vi utredningar med fokus på hot och våld inom vård och omsorg.

Olycksutredningar 2009-2012

2009 Byggbranschen

2010 Jord och skog

2011 Truckar

2012 Entreprenadföretag

Statistik från Arbetsmiljöverket

Statistikrapporter och faktablad

För att vi ska kunna besvara dina kommentarer behöver du uppge en e-postadress. Har du en sakfråga hänvisar vi till vårt kontaktformulär.

Kontaktformulär

Senast uppdaterad 2015-06-29